woensdag 8 mei 2013

FIDE Organizers’ Seminar for International Organizer Title

Organisatie : Barbados Chess Federation i.s.m. Fide Events Commission (EVE) , FIDE Americas en
           de FIDE Development Commission

Land : Bridgetown, Barbados

Datum :  vr. 3 mei t/m zo. 5 mei 2013

Lecturer: Fide official David Jarrett

Plaats : Barbados Olympic Centre
                Garfield Sobers Sports Complex, Wildey, St. Michael, Barbados

Aantal deelnemers :  15

Samenstelling deelnemers:
Suriname  : 2
Trinidad : 2
Bahamas : 1
Guyana : 1
Barbados : 9

Doel van de training :
Het certificeren van organisatoren tot FIDE International Organizers (FIO) die bevoegd zullen zijn om FIDE Events te organiseren (m.u.v. Schaakolympiade en Wereld kampioenschappen).
In de toekomst zal deze verplichting tot IO licence zich ook gaan uitstrekken naar Continentale events en internationale toernooien.

FIDE Events:
-          World Junior (U-20)
-          World Youth (U-14, U-16, U-18)
-          World Cadet (U-8, U-10, U-12)
-          World Youth Olympiad U-16
-          World Scholastic (U-7, U-9, U-11, U-13, U-15, U-17)
-          Worldchampionschip Amateur (<rating 2000)
-          Wolrdchampionship Veteran (>50) en Senior (>65)
-          World Cities Championship


ROOSTER

Day 1
Lecturer
17:00-17:45
18:00-18:45
19:00-19:45
20:00-20:45
21:00-21:45
Welcome Speech - Presentation
FIDE Events Commission
FIDE Events – Description
Calendar Regulations
General Regulations for FIDE Events
Specific Events Regulations
FIDE Annual Awards
Day 2
Lecturer
9:00-9:45
10:00-10:45
11:00-11:45
11:45-12:30
12:45-13:30
13:45-14:30
14:45-15:30
Bid Procedure
Preparing a Bid
Inspections
Bid evaluation
Bid Presentation
Lunch
Event Management
Event Management
Rating Regulations
Day 3
Lecturer
9:00-9:45
10:00-10:45
11:00-11:30
11.45-12:00
12:00-13:00
13:00-16.00
Title Regulations
IO Title Regulations & Forms
Guidelines for Disabled
Instructions for Test
Lunch
Test
Door de Surinaamse Schaakbond zijn afgevaardigd : Ricardo dos Ramos en Vishay Hardwarsing
De Development Commission heeft voor 5 landen w.o. Suriname gezorgd voor 1 ticket en verblijf in Barbados. 

Op donderdag 2 mei reisden we af via SLM (16.15u), via een overstap op Trinidad door met de Caribbean Airlines (19.30u) naar Barbados (20.30u).
 
Wachten op onze doorreis naar Barbados op Trinidad Piarco Airport  (photo: Ricardo dos Ramos)

We werden door een chauffeuse van een bus opgewacht (met onze namen op een blaadje) en vervoerd naar hotel Accra Beach. Een heel goed hotel aan de beach. In het hotel verbleven ook de overige buitenlandse deelnemers en de lecturer en zijn echtgenote.
 
Hotel Accra Beach (photo: Ricardo dos Ramos)


Vrijdagmiddag om 16.30 u werden we opgehaald door een bus van de Barbados Olympic Association (BOA) gebracht naar het Barbados Olympic Centre.  

 
Barbados Olympic Centre  (photo: Ricardo dos Ramos)
 Na de openingsspeech van Allan Herbert in zijn hoedanigheid van Chairman Fide Development Commission, kon de seminar om 17.30 u starten. Gaandeweg het seminar kwam nog binnen Ryan Singh van Guyana, die rechtstreeks van de airport naar de training is gekomen.
 
Openingsspeech Allan Herbert, Chairman FIDE Development Commission (photo: Ricardo dos Ramos)
 Elke deelnemer moest zichzelf introduceren, en aangeven zijn/haar betrokkenheid bij het schaken en evt. schaaktitels. David Jarrett de lecturer was heel duidelijk en goed te volgen.
 
David Jarrett (photo: Andre White)
 
Overzicht van de zaal en deelnemers (photo: Andre White)
Naar voren kwam dat de FIDE bezig is met heel veel aanpassingen in hun Regulations,
Heel wat onduidelijkheden m.b.t. de Fide Regulations die naar voren zijn gekomen tijdens de training neemt David Jarrett mee ter bepreking met de Events Commission.

Zaterdag, tijdens de break, kregen we een rondleiding in het Barbados Olympic Centre Champions Hall.

Op zondag hebben we een test moeten maken van 20 open vragen m.b.t. Fide Regulation, Event management en Rating en Title procedure.
Van de 15 deelnemers namen 14 deel aan de test. Hiervan haalden 12 de test, waaronder ook de Surinaamse deelnemers. Elke deelnemer ontving een certificaat van Participatie.

Certificaat van Participatie uitreiking aan Ricardo dos Ramos (photo: Andre White)

Certificaat van Participatie uitreiking aan Vishay Hardwarsing (photo: Andre White)
Op zondag 5 mei moesten we eerst uitchecken (uitchecktijd 12u noon) en dan vertrekken naar het seminar.
Onze koffers konden we achterlaten bij onze Guyanese buurman Ryan Singh.
Direct na de uitreiking van de certificaten op zondag 5 mei, vertrokken de Surinaamse deelnemers naar het hotel voor het ophalen van de koffers en daarna naar de airport. Met Carribean Airlines (20.00u) naar Trinidad en vandaar uit, wederom Caribbean Airlines (22.30u) terug naar Switie Sranang (01.00u).
Het was een vreselijk tight schedule maar zeer zeker de moeite waard qua kennis maar nog meer de moeite waard v.w.b.  het leggen van netwerken en het aanwezig zijn en participeren binnen de regionale en internationale schaakfamilie.

Notities:

  1. Om officieel FIO (FIDE International Organizer) te worden moet men een EVE seminar succesvol hebben doorlopen
  2. Minimaal 3 Title Norm toernooien met deelnemers uit 3 verschillende federaties en 3 IM’s hebben georganiseerd.

Momenteel hebben wij nu al voldaan aan de eerste vereiste. David Jarrett neemt mee ter bespreking c.q. wijziging van de vereiste van een Title Norm toernooi. Omdat dit veel moeilijker gaat in ontwikkelingslanden. Het voorstel is om Tile Norm te schrappen, en gewoon te volstaan met een Fide Rated toernooi met deelnemers uit minimaal 3 federaties.

De FIDE gaat steeds meer richting FIDE licensed officials. Vanaf 1 januari 2013 moet elke bid van een FIDE Event gedaan worden door een licensed FIO. DE bedoeling is dat de FIDE deze eisen mettertijd ook gaat stellen voor Continentale Events (zoals bijv. de Sub zone toernooien) en
daarna zelfs naar alle Title Norm tournaments.Ook zijn in de Regulations opgenomen dat bij bepaalde  Wereld jeugdtoernooien, indien de trainer/begeleider van jeugdspelers  gebruik wil maken van de “free board and lodging” hij een licensed FIDE trainer moet zijn. David Jarrett neemt het voorstel mee vanuit het seminar om dit te veranderen naar any FIDE licensed instructor. Voor ontwikkelingslanden is het moeilijk om FIDE trainer te worden vanwege de rating eis van minimaal 2300.

Meegegeven is aan David Jarrett om de definitie van International Airport te veranderen in de Regulations. Volgens die definitie zou een Airport pas internationaal zijn als  het aangedaan wordt door vliegtuigen uit minimaal 10 verschillende Europese landen. Dit wordt als een van de voorwaarde genoemd bij het plaatsen van een bid voor een FIDE event. De meeste Airports uit de regio voldoen hieraan niet.

In de toekomst zou een bid voor het World Championship Amateur (<2000) wel binnen de mogelijkheden van de Suriname vallen. De bidfee bedraag Euro 500. De depositfee bedraagt Euro 5000. Na en succesvolle afloop van het toernooi wordt dit geretourneerd.
Additionele kosten, reis –en verblijfkosten voor enkele FIDE officials.

Voor juli 2013 moeten alle evt. claims op titels of normen (a.d.h.v. performance ratings) voor 2005 worden ingediend bij de FIDE. Na juli 2013 kan geen claim meer worden gedaan op titels of normen van voor 2005.Overige zaken:

-          Russel Smit (President Trinidad Chess Association/Secretaris Fide Americas) geeft aan dat Trinidad geopteerd heeft voor de Male Subzone 2014
-          De Female Subzone 2014 staat nog open.
Aan de bestuursleden van de Fide Americas  Allan Herbert (Chairman Fide Development Commission/Treasurer Fide Americas) en Russel Smit is in een beraad doorgegeven dat Suriname interesse heeft om de Female Subzone te organiseren.
-          Panam Youth Festival wordt in Brazilie (Pocos de Caldas) gehouden van 25 juli t/m 1 aug 2013. Tijdens dit evenement wordt de Continentale Meeting van de FIDE Americas gehouden. Tijdens deze meeting zal de interesse van Trinidad en Suriname op de agenda worden geplaatst. Ook zal tijdens deze meeting een vertegenwoordiger van de Americas worden aangegewezen die zitting moet gaan nemen in de Electorale commissie van de FIDE.
-          Uitnodiging van Guyana i.v.m. een Caricom Teamkampioenschap eind juni 2013. Formele uitnodiging en toernooiformat volgen.
-          Umada toernooi 2013 is toegewezen aan Aruba
-          M.b.t. de Schaakolympiade in Tromso 2014, wordt door de FIDE overwogen om het geld dat besteed zou worden aan Charters, te verdelen onder de ontwikkelingslanden. Vanuit onze kant is aangegevn dat door de FIDE goed nagegaan moet worden de bereikbaarheid van Tromso. Er zijn weinig vluchten naar Tromso.De deelnemers:

Ricardo dos Ramos (Surinaamse Schaakbond - Secretaris) (photo: Andre White)

Vishay Hardwarsing (Surinaamse Schaakbond - Education and Training) (photo: Andre White) 
Roderick Noel (Vice President Trinidad Chess Federation) (photo: Andre White)

Russel Smit (President Trinidad Chess Federation/Secretaris Fide Amaricas) (photo: Andre White)

Ryan Singh (Guyana Chess Federation) (photo: Andre White)

Annemarie Cumberbatch. Hetty Wilson ( secretaris Barbados Chess Federation) and Allan Herbert (Chairman Fide Development Commission/Treasurer Fide Americas/Treasurer Barbados Chess Federation) (photo: Andre White)
Peter Sandford (Barbados) (photo: Andre White)
Rohan Waithe (President Barbados Chess Federation) (photo: Andre White)
Kelvin Daniel (Barbados) (photo: Andre White)
Andre White (President Bahamas Chess Federation) (photo: Allan Herbert)
Calderon Walrond (Barbados) (photo: Andre White)
Trevor Griffith (Barbados) (photo: Andre White)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten